Consumptie 2,2 procent lager

Huishoudens hebben in juli 2,2 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in juli 2012. De krimp is wat kleiner dan in juni (2,6 procent). De consumptieve bestedingen door huishoudens zijn al twee jaar onafgebroken lager dan een jaar eerder. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

De huishoudens besteedden 7,5 procent minder aan duurzame goederen. De afname was iets minder groot dan in juni (9,8 procent). Er werden minder auto’s gekocht dan een jaar eerder, maar de daling was veel kleiner dan in juni. Veel consumenten anticipeerden vorig jaar op belastingmaatregelen per 1 juli 2012, waardoor auto’s duurder werden. Daardoor waren de autoverkopen in juni 2012 relatief hoog en in juli 2012 relatief laag. De bestedingen aan voedings- en genotmiddelen waren in juli 0,7 procent lager dan een jaar eerder. Aan diensten hebben huishoudens 0,4 procent minder besteed.

De Consumptieradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de consumptie door huishoudens gunstiger of minder gunstig zijn geworden. In september 2013 waren de omstandigheden voor de consumptie iets ongunstiger dan in augustus.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.        

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.