Ruim 600 bedrijven en instellingen failliet

In augustus 2013 zijn  608 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal tot nu toe in 2013. Het aantal faillissementen is wel 19 procent hoger dan in augustus 2012. Van de in augustus failliet verklaarde bedrijven waren er veel actief in de handel (149) en de bouwnijverheid (99).

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. In augustus kwam dit gemiddelde uit op 688. Dat is lager dan in juli. Toen bereikte het driemaandsgemiddelde met 751 het hoogste niveau sinds de start van de reeks in 1981.

Er zijn in de eerste acht maanden van 2013 veel faillissementen uitgesproken. Met 5758 is het aantal failliet verklaarde bedrijven en instellingen 15 procent hoger dan in dezelfde periode in 2012.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.