Beschikaar inkomen in Nederland en buurlanden

Nederland: netto reëel beschikbaar inkomen.
België: bruto reëel beschikbaar inkomen.
Duitsland: netto reëel beschikbaar inkomen (2008–2011).