Inflatie gedaald

De inflatie bedroeg in augustus 2,8 procent. In juli werd met 3,1 procent nog de hoogste inflatie in bijna vijf jaar gemeten. De daling van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van benzine. Ook de kledingprijzen en de prijsontwikkeling van georganiseerde vakantiereizen naar het buitenland drukten de inflatie. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Inflatie

Inflatie

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

De Nederlandse inflatie volgens de HICP was in augustus 2,8 procent. Dit is ruim twee keer zo hoog als het gemiddelde in de eurozone. Eurostat, het Europees statistisch bureau, berekende voor de eurozone een inflatie van 1,3 procent in augustus. Nederland behoort sinds oktober 2012 tot de landen met de hoogste inflatie van de eurozone. Dit komt voor een groot deel door belastingverhogingen die in Nederland zijn doorgevoerd.

Inflatie volgens HICP

Inflatie volgens HICP

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.