Producten industrie vrijwel even duur als een jaar eerder

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in juli 2013 vrijwel op hetzelfde niveau als in juli 2012 (-0,1 procent). Ook in juni waren de producten van de industrie ongeveer even duur als een jaar eerder.

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie

Binnen de industrie loopt de prijsontwikkeling uiteen. Producten van de basismetaalindustrie waren 4,6 procent goedkoper dan in juli 2012. Ook fabrikanten in de aardolieverwerkende industrie (3,4 procent) en de grafische industrie (2,8 procent) rekenden minder voor hun producten. Voedingsmiddelen, dranken en tabak waren daarentegen 2,2 procent duurder.

Index afzetprijzen industrie

Index afzetprijzen industrie

Ten opzichte van juni 2013 stegen de afzetprijzen van de industrie in juli met 1,1 procent. De prijsstijging op de binnenlandse markt was gelijk aan de prijsstijging op de buitenlandse afzetmarkt.

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.