Minder voorraden gereed product

De voorraden gereed product in de industrie waren in juni 2,7 procent kleiner dan in juni 2012. De krimp volgt op zes maanden waarin de voorraden hoger waren dan een jaar eerder. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Minder ondernemers vinden voorraden te groot

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te klein (positief), normaal of te groot (negatief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

De ondernemers in de industrie waren in augustus veel minder negatief over de omvang van hun voorraden dan in juli. Het aantal ondernemers dat de voorraden te groot vindt is al meer dan twee jaar onafgebroken groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Oordeel voorraad gereed product industrie

Oordeel voorraad gereed product industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.