Export iets hoger in juni

Het volume van de uitvoer van goederen was in juni 0,9 procent groter dan een jaar eerder. De groei is iets kleiner dan in mei (1,1 procent). In april kromp de export nog met 2,0 procent. Het volume van de invoer nam in juni met 1,2 procent toe. In de drie voorgaande maanden nam de import af. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 35,0 miljard euro. Dat is 2,0 procent minder dan een jaar eerder. De invoerwaarde kromp met 1,5 procent tot 31,9 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 3,1 miljard euro. Dat is 0,2 miljard euro minder dan in juni 2012. De waardecijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten. In 2013 had juni een werkdag minder dan in 2012.

De in- en uitvoerwaarde van industriële producten en van machines en vervoermaterieel was fors lager dan een jaar eerder. De export naar niet-EU-landen nam sterk in waarde af, terwijl de uitvoer naar EU-landen juist groeide.

De in- en uitvoerprijzen lagen in juni iets onder het niveau van een jaar eerder. De uitvoerprijzen waren 0,2 procent lager, de invoerprijzen 0,1 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van juni 2012 een fractie verslechterd.

De Exportradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de export gunstiger of minder gunstig zijn geworden, en welke factoren daar vooral aan hebben bijgedragen. In augustus 2013 waren de omstandigheden voor de export iets minder ongunstig dan in juli.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 12 augustus 2013. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.