Waterschapslasten stijgen voor woningeigenaar sterker dan voor huurder

De waterschapslasten zijn voor woningeigenaren hoger dan voor huurders, en dat verschil is in 2013 gegroeid. Een meerpersoonshuishouden met een eigen woning betaalt in 2013 gemiddeld 319 euro aan waterschapslasten. Dat is 35 procent meer dan eenzelfde huishouden in een huurwoning. Een alleenstaande eigenwoningbezitter betaalt 65 procent meer dan een alleenstaande huurder.

Gemiddelde waterschapslasten per huishouden

Gemiddelde waterschapslasten per huishouden

Heffing gebouwd maakt het verschil

Een huishouden van twee personen of meer met een eigen woning van 220 duizend euro is in 2013 gemiddeld 319 euro kwijt aan waterschapsheffingen. Hiervan is 165 euro zuiveringsheffing, 82 euro heffing gebouwd en 72 euro heffing ingezetenen. De waterschapslasten voor een meerpersoonshuishouden zonder eigen woning bedragen gemiddeld 237 euro. Het verschil komt door de heffing gebouwd. Deze geldt alleen voor woningeigenaren.

De heffing gebouwd stijgt in 2013 met gemiddeld 7,6 procent, terwijl de heffing ingezetenen met 4,7 procent omhoog gaat en de zuiveringsheffing met 2 procent. Hierdoor is het verschil in lasten tussen woningbezitters en huurders toegenomen.

Lage WOZ-waarde, hoger tarief

Het tarief voor heffing gebouwd bestaat uit een percentage van de WOZ-waarde van de woning. In gebieden met een hoge gemiddelde WOZ-waarde, is het tarief doorgaans lager dan in gebieden met een lage WOZ-waarde. Zo hanteert het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht het laagste tarief en zijn de tarieven in hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân en Scheldestromen het hoogst. Vrijwel alle waterschappen verhogen dit jaar de tarieven.

Tarieven heffing gebouwd per waterschap

Tarieven heffing gebouwd per waterschap

Waterschap De Dommel goedkoop

Meerpersoonshuishoudens met een eigen woning hebben in waterschap De Dommel met 210 euro de laagste waterschapslasten. In het hoogheemraadschap van Delfland betalen ze ruim twee keer zoveel (434 euro).  Dit komt vooral doordat hier de tarieven voor de zuiveringsheffing en de heffing ingezetenen relatief hoog zijn.

Waterschapslasten voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning van 220 duizend euro

Waterschapslasten voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning  van 220 duizend euro

Arlen Hoebergen en Wim den Dulk

Bronnen: