Werkloosheid opnieuw gestegen

In juli 2013 waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 694 duizend werklozen. Dit zijn er 19 duizend meer dan in juni. De werkloosheid loopt al sinds medio 2011 vrijwel onafgebroken op. In juli 2013 was 8,7 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Dit is het hoogste werkloosheidspercentage in decennia.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Net als in juni steeg de werkloosheid in juli in alle leeftijdscategorieën.

Werkloosheid naar leeftijd, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid naar leeftijd, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.