Ruilvoet fractie verslechterd

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in juni 2013 een fractie verslechterd ten opzichte van juni 2012. De prijzen van geëxporteerde goederen waren even hoog als een jaar eerder. De prijzen van geïmporteerde goederen stegen met 0,2 procent ten opzichte van juni 2012. In de voorgaande maanden verbeterde de ruilvoet nog.

Dat de ruilvoet in juni verslechterde en in de voorgaande maanden verbeterde, komt grotendeels door de ontwikkeling van de prijzen van aardolie. In juni was aardolie duurder dan in juni 2012. In de voorgaande maanden daalden de olieprijzen nog ten opzichte van een jaar eerder. Nederland voert veel meer aardolie in dan uit.

Ruilvoet

Ruilvoet

Meer cijfers staan op themapagina Internationale Handel.

Meer informatie over de ruilvoet is te vinden in het artikel “Ruilvoetontwikkeling goederenhandel buitenland”.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.