Minder krimp houtindustrie

In het tweede kwartaal van 2013 heeft de houtindustrie 11 procent minder omgezet dan in het tweede kwartaal van 2012. De krimp is echter niet meer zo groot als in het laatste kwartaal van 2012. Dit komt onder meer door de groei van de omzet in het buitenland. De prestaties van de Nederlandse houtindustrie liggen onder het EU-gemiddelde.

Zes kwartalen omzetkrimp

De omzet van de houtindustrie loopt al sinds begin 2012 terug. Dieptepunt vormde het vierde kwartaal van 2012, toen het omzetverlies 19 procent bedroeg. Vanaf 2010 loopt de omzetontwikkeling van de houtindustrie achter op die van de totale Nederlandse industrie.

In de houtindustrie worden houtproducten zoals kozijnen, deuren, trappen en dakconstructies gefabriceerd. Deze producten worden gebruikt bij nieuwbouw, restauratie en renovatie in de bouw. De omvang van de industrie is vrij beperkt: in 2011 was de omzet van de houtindustrie goed voor circa 1 procent van de totale industriële omzet.

Omzet houtindustrie en totaal industrie

Omzet houtindustrie en totaal industrie

Hogere omzet behaald in het buitenland

Het omzetverlies in de houtindustrie is geheel toe te schrijven aan de omzet die in het binnenland werd behaald. Deze slonk in het tweede kwartaal met 14 procent. De daling was hiermee wel minder groot dan in de drie voorgaande kwartalen.

De omzet in het buitenland was in het tweede kwartaal 7 procent hoger dan een jaar eerder Ook in het eerste kwartaal is de omzet in het buitenland met 7 procent gegroeid. In 2012 werd 15 procent van het hout en de houtproducten (exclusief meubelen) geëxporteerd.

Omzet houtindustrie naar afzetmarkt

Omzet houtindustrie naar afzetmarkt

Nederlandse omzetontwikkeling houtindustrie blijft achter bij EU-gemiddelde

De omzetontwikkeling van de Nederlandse houtindustrie blijft sinds 2009 duidelijk achter op die in de landen om ons heen. In 2011 werden de verschillen kleiner, maar sinds het eerste kwartaal van 2012 scoren Frankrijk en Duitsland weer beduidend beter dan Nederland. De Nederlandse houtindustrie presteert nu alweer een jaar onder het EU-gemiddelde.

Omzet houtindustrie in de EU

Omzet houtindustrie in de EU

Henk Koele en Wilma Ros

Bron: StatLine, Nijverheid; productie, omzet en orders