Inflatie loopt verder op

De inflatie is in juli opgelopen naar 3,1 procent. Zo hoog is de inflatie bijna vijf jaar niet geweest. In juni bedroeg de inflatie 2,9 procent. De stijging kwam vooral door de relatief forse huurverhoging op 1 juli. Ook de prijzen van telefoon- en internetdiensten en kleding hadden een opwaarts effect op de inflatie. De prijsontwikkeling van aardgas en nieuwe personenauto’s had daarentegen een verlagend effect. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Inflatie

Inflatie

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

De Nederlandse inflatie volgens de HICP was in juli 3,1 procent. Dit is bijna twee keer zo hoog als het gemiddelde in de eurozone. Eurostat, het Europees statistisch bureau, berekende voor de eurozone een inflatie van 1,6 procent in juli.

Inflatie volgens HICP

Inflatie volgens HICP

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.