Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is een ongeval of een voorval tijdens het werk, waardoor de werknemer lichamelijk letsel of geestelijke schade heeft opgelopen, exclusief woon-werkverkeer.

De gegevens in dit artikel zijn gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA wordt uitgevoerd door TNO en CBS met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.