Producten industrie even duur als een jaar eerder

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juni even hoog als in juni 2012 In drie maanden daarvoor waren de prijzen lager dan een jaar eerder. Dat de prijzen in juni niet daalden komt voor een belangrijk deel door de minder grote prijsdaling in de aardolieverwerkende industrie.

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie

Producten van de basismetaalindustrie waren in juni 4,1 procent goedkoper dan een jaar eerder. Fabrikanten in de chemische industrie rekenden 2,9 procent minder voor hun producten. De prijzen van de aardolieverwerkende industrie waren in juni 0,8 procent lager dan een jaar eerder. Voedingsmiddelen, dranken en tabak waren daarentegen 3,6 procent duurder.

Index afzetprijzen industrie

Index afzetprijzen industrie

Ten opzichte van mei daalden de afzetprijzen van de industrie in juni met 0,5 procent. De prijsdaling op de binnenlandse markt (0,3 procent) was kleiner dan de prijsdaling op de buitenlandse afzetmarkt (0,6procent).

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.