Marginale groei export

Het volume van de uitvoer van goederen was in mei 0,8 procent groter dan een jaar eerder. In april kromp de export nog met 1,9 procent. Het volume van de invoer was in mei 1,0 procent kleiner. In april was de import 0,3 procent lager dan een jaar eerder. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 36,8 miljard euro. Dat is 1,0 procent minder dan een jaar eerder. De invoerwaarde kromp met 3,0 procent tot 32,2 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 4,6 miljard euro. Dat is 0,6 miljard euro meer dan in mei 2012.

Vooral de in- en uitvoerwaarde van machines en vervoermaterieel en industriële producten was fors lager dan een jaar eerder. Bij voeding en dranken was de handelswaarde daarentegen duidelijk hoger.

De handel met niet-EU-landen nam flink in waarde af, terwijl de waarde van de handel met EU-landen maar iets lager was dan een jaar eerder.

De in- en uitvoerprijzen waren voor de derde maand op rij lager dan een jaar eerder. Daarbij speelt de lagere olieprijs een belangrijke rol. De uitvoerprijzen waren 1,7 procent lager, de invoerprijzen 2,0 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van mei 2012 iets verbeterd.

De Exportradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de export gunstiger of minder gunstig zijn geworden, en welke factoren daar vooral aan hebben bijgedragen. In juli 2013 waren de omstandigheden voor de export vrijwel even ongunstig als in juni.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 15 juli 2013. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.