Ondernemers industrie iets minder pessimistisch

De ondernemers in de industrie waren in juli iets minder pessimistisch dan in juni. Het producentenvertrouwen steeg van -4,1 naar -3,5.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, het oordeel over de voorraden gereed product en de verwachte productie in de komende drie maanden. Deze cijfers zijn onder meer gecorrigeerd voor seizoeneffecten. De ondernemers waren in juli een stuk minder pessimistisch over hun orderpositie. Daarnaast waren zij iets minder negatief over de verwachte productie. Het oordeel over de voorraden verslechterde daarentegen.

Producentenvertrouwen industrie

Producentenvertrouwen industrie

In juli werd 77,4 procent van de productiecapaciteit van de industrie benut. De bezettingsgraad was daarmee een stuk hoger dan in april (75,6 procent). In de voorgaande kwartalen daalde de bezettingsgraad nog.

Bezettingsgraad industrie

Bezettingsgraad industrie

Branchegegevens over het producentenvertrouwen in de industrie zijn opgenomen in de Industriemonitor op de CBS-website.

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.