Sociale media

Internetgebruik en gebruik sociale media.

De cijfers komen uit het onderzoek ICT gebruik van personen en huishoudens (2012). Personen van 12 jaar en ouder (voor de vergelijkbaarheid met de onderzoekspopulatie van Cyberpesten zijn in dit geval de personen van 15 jaar en ouder geselecteerd) is gevraagd wanneer ze voor het laatst gebruik hebben gemaakt van internet. Vervolgens is aan degenen met internetgebruik in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek gevraagd of ze internet in deze periode privé gebruikt hebben voor (o.a.) de volgende activiteiten:

1. berichten plaatsen op een chat site, nieuwsgroep of online discussieforum.
2. voor instant messaging, bijvoorbeeld MSN.
3. om deel te nemen aan een sociaal netwerk, zoals Hyves, Facebook of Twitter.
4. om deel te nemen aan een professioneel netwerk zoals LinkedIn.
5. om weblogs te lezen of er zelf een bij te houden.

Personen die één of meerdere van deze activiteiten in de afgelopen 3 maanden privé hebben uitgevoerd worden gezien als een gebruiker van sociale media. In dit artikel is het aandeel gebruikers van sociale media uitgedrukt in een percentage van alle personen (in de betreffende leeftijdsklasse) en dus niet in een percentage van (alleen) de internetgebruikers.