Cyberpesten

Roddel, getreiter, pesten, stalken, chantage of bedreiging via internet.

De cijfers komen uit de Veiligheidsmonitor 2012. Personen van 15 jaar en ouder is gevraagd of ze in de 12 maanden voorafgaand aan het interview slachtoffer zijn geweest van een of meer vormen van criminaliteit die te maken heeft met internet of andere digitale informatiedragers. Het gaat daarbij om een viertal vormen: identiteitsfraude (gebruik zonder toestemming van persoonsgegevens voor financieel gewin), koop- en verkoopfraude (het kopen of verkopen van goederen of diensten zonder die te leveren of te betalen), hacken (het ongeoorloofd binnendringen op iemands computer) en pesten via internet, ook wel cyberpesten genoemd. Dit artikel gaat nader in op de verschillende vormen van cyberpesten.