Werkloosheid opnieuw opgelopen

In juni 2013 waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 675 duizend werklozen. Dit zijn er 16 duizend meer dan in mei. De werkloosheid loopt al sinds medio 2011 vrijwel onafgebroken op. In juni 2013 was 8,5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd 
In de eerste helft van dit jaar zijn er ruim 100 duizend werklozen bijgekomen. Met een toename van 46 duizend is vooral onder 45-plussers de werkloosheid flink opgelopen. Het aantal werklozen in de leeftijdsgroep 24-44 jaar liep met 40 duizend op. De werkloosheid onder jongeren ten slotte lag 19 duizend hoger dan in december 2012.

Werkloosheid naar leeftijd, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid naar leeftijd, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.