Opbrengst toeristenbelasting in vijf jaar fors toegenomen

In 2013 verwachten de Nederlandse gemeenten 162 miljoen euro op te halen aan toeristenbelasting. Dit is 36 procent meer dan in 2008. De toeristenbelasting stijgt hiermee het sterkst van alle belangrijke gemeentelijke heffingen over de laatste vijf jaar.

Gemiddelde jaarlijkse stijging van opbrengst van gemeentelijke heffingen in 2008-2013

Gemiddelde jaarlijkse stijging van opbrengst van gemeentelijke heffingen in 2008-2013

Tariefverhogingen belangrijkste oorzaak stijging

De opbrengst uit toeristenbelasting stijgt vooral door tariefverhogingen. Daarnaast is het aandeel gemeenten dat toeristenbelasting heft de laatste vijf jaar gegroeid. Hieraan is ongeveer een tiende van de opbrengststijging van 43 miljoen euro in de jaren 2008-2013 toe te schrijven. Ook de toename van het aantal hotelovernachtingen in deze periode speelt een beperkte rol bij de stijging. Ten slotte hebben gemeenten soms de werking van de belasting uitgebreid, bijvoorbeeld door deze ook op te leggen aan arbeidsmigranten.

Begrote opbrengst toeristenbelasting

Begrote opbrengst toeristenbelasting

Toename aandeel gemeenten met toeristenbelasting

Dit jaar int 76 procent van de gemeenten toeristenbelasting. Vijf jaar geleden was dit nog 72 procent. Sinds 2008 hebben 24 gemeenten toeristenbelasting (her)ingevoerd, terwijl 5 deze hebben afgeschaft. Door gemeentelijke herindelingen is het absolute aantal gemeenten dat toeristenbelasting heft, echter afgenomen van 319 in 2008 naar 312 in 2013.

Toeristenbelasting belangrijk voor Waddeneilanden

Gemiddeld halen gemeenten 2 procent van hun heffingsinkomsten uit toeristenbelasting. Voor de Waddeneilanden is dit aanmerkelijk hoger. De toeristenbelasting is er goed voor 26 (Texel) tot 42 procent (Vlieland) van de totale inkomsten uit heffingen.

Top-10 gemeenten; aandeel toeristenbelasting in totale heffingsinkomsten, 2013

Top-10 gemeenten; aandeel toeristenbelasting in totale heffingsinkomsten, 2013

Hoogste opbrengst toeristenbelasting in Amsterdam

Van alle gemeenten begroot Amsterdam veruit de hoogste opbrengst, bijna 37 miljoen euro in 2013. Dit is ruim een vijfde van de totale opbrengst uit toeristenbelasting in Nederland. De gemeente Haarlemmermeer, waaronder ook alle hotels op en rondom Schiphol vallen, staat met een opbrengst van bijna 8 miljoen euro op de tweede plaats.

Paul van der Beek

Bron: StatLine, Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse