Geboorten 1980-2013

Het meest recente cijfer over het aantal geboorten is van mei 2013. Om ervoor te zorgen dat de cijfers niet worden beïnvloed door seizoenspatronen, is gekozen voor een jaargemiddelde over de periode juni tot en met mei. Voor de periode 1980–1994 zijn echter geen maandcijfers beschikbaar. Daarom is voor die jaren het cijfer uit het verslagjaar gebruikt.