Consumentenvertrouwen iets gedaald

De stemming van consumenten was in juli een fractie slechter dan in juni. Het consumentenvertrouwen daalde 2 punten en kwam uit op -38. De lichte daling kwam doordat consumenten negatiever waren over het economisch klimaat. Hun koopbereidheid bleef onverminderd laag.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Consumenten waren in juli veel somberder over de economische situatie in de komende 12 maanden dan de maand daarvoor. In juni was het sentiment over het toekomstig economisch klimaat ook al fors verslechterd. Over het economisch klimaat in de afgelopen 12 maanden waren consumenten in juli even negatief als in juni. De deelindicator economisch klimaat daalde per saldo met 4 punten, naar -57.

De koopbereidheid bleef in juli onveranderd op -25. Consumenten waren negatiever over hun eigen financiële situatie in de komende 12 maanden dan in juni. Dit werd echter gecompenseerd door een minder somber oordeel over hun financiële situatie in de afgelopen 12 maanden. Het oordeel over de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen, zoals wasmachines en televisies veranderde nauwelijks.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Meer weten over consumentenvertrouwen? Bekijk het CBS filmpje op YouTube.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.