Dagbehandelingen en klinische behandelingen

Dagbehandelingen of dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.
Poliklinische behandelingen zijn niet meegeteld.
Om een goede vergelijking in de tijd te kunnen maken, zijn de cijfers gecorrigeerd voor de veranderde leeftijdsopbouw van de bevolking in de tijd (=gestandaardiseerd).