Biologicals

De gebruikte biological bij chronische darmontsteking is Infliximab. Infliximab remt ontstekingsprocessen in het lichaam, waaronder bij chronische darmontstekingen.
Dit medicijn wordt rechtstreeks in de bloedbaan geïnjecteerd door middel van een infuus. Dit gebeurt altijd onder toezicht van een gespecialiseerd arts. Het infuus moet regelmatig herhaald worden.