Onderwijsrichting

In dit artikel zijn cijfers gepresenteerd over vier onderwijsrichtingen:

 • Sociale wetenschappen
 • Economie
 • Juridisch, bestuurlijk
 • Zorg

De volledige benamingen van deze onderwijsrichtingen zijn:

 • Humaniora, sociale wetenschappen, kunst
 •  Economie, management en administratie
 • Juridisch, bestuurlijk, veiligheid
 • Gezondheidszorg, sociale dienstverlening

De onderwijsrichting is vastgesteld met behulp van de Standaard onderwijsindeling 2006. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen tien opleidingsrichtingen:

 • Algemeen onderwijs
 • Leraren
 • Humaniora, sociale wetenschappen, kunst
 • Economie, management en administratie
 • Juridisch, bestuurlijk, veiligheid
 • Wiskunde, natuurwetenschappen, IT
 • Techniek
 • Agrarisch en milieu
 • Gezondheidszorg, sociale dienstverlening
 • Horeca, recreatie, transport, logistiek