Hoogopgeleide jonge mannen vaker werkloos dan vrouwen

De werkloosheid onder hoogopgeleide mannen van 25 tot 35 jaar is na 2009 aanzienlijk gestegen. In 2012 was ruim 6 procent van hen werkloos, bijna twee keer zoveel als onder hoogopgeleide jonge vrouwen.

Werkloosheid hoopgeleide jonge vrouwen minder gestegen

De werkloosheid onder hoogopgeleide mannen en vrouwen van 25 tot 35 jaar ontliep elkaar tot en met 2009 nauwelijks. In 2009 was het voor beide groepen ongeveer 3 procent. Sindsdien loopt de werkloosheid onder hoogopgeleide jonge mannen sterker op dan onder vrouwen. In 2012 was 6,2 procent van de hoogopgeleide mannen werkloos, tegen 3,6 procent van de vrouwen.

Werkloosheid hoogopgeleiden van 25 tot 35 jaar

Werkloosheid hoogopgeleiden van 25 tot 35 jaar

Bij mannen toename in alle onderwijsrichtingen

Hoogopgeleide 25- tot 35-jarigen hebben relatief kort geleden hun studie afgerond. Voor mannen met een sociaalwetenschappelijke achtergrond is in de periode 2010-2012 de werkloosheid flink toegenomen tot ruim 8 procent, terwijl deze voor vrouwen juist licht is gedaald. Ook in de andere onderwijsrichtingen is de werkloosheid voor mannen in de afgelopen drie jaar opgelopen. Bij vrouwen zijn het vooral degenen met een juridische onderwijsachtergrond waarvoor de werkloosheid in de afgelopen jaren iets sterker is gestegen.

Werkloosheid hoogopgeleiden van 25 tot 35 jaar naar enkele onderwijsrichtingen

Werkloosheid hoogopgeleiden van 25 tot 35 jaar naar enkele onderwijsrichtingen

Bij 35- tot 45-jarige hoogopgeleiden even vaak werkloos

Voor hoogopgeleiden van 35 tot 45 jaar was de werkloosheid bij vrouwen doorgaans  hoger dan bij mannen. Hierin is echter verandering gekomen. In 2012 lag de werkloosheid voor beide groepen vrijwel gelijk. Van de hoog opgeleide mannen in deze leeftijdsgroep was 3,5 procent werkloos tegen 3,7 procent van de vrouwen.

Werkloosheid hoogopgeleiden van 35 tot 45 jaar

Werkloosheid hoogopgeleiden van 35 tot 45 jaar

Robert de Vries

Bronnen: