672 faillissementen in juni

In juni 2013 werden 672 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er beduidend minder dan in mei, toen 798 faillissementen werden uitgesproken. Het aantal faillissementen in mei was het grootste sinds het begin van de reeks in 1981.

Van de in juni failliet verklaarde bedrijven waren er veel actief in de handel (136), de bouw (126) of de gespecialiseerde zakelijke dienstverlening (101). Het aantal faillissementen in de handel en bouw was lager dan in mei. In de specialistische zakelijke dienstverlening gingen echter meer bedrijven failliet dan een maand eerder.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen. Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in juni uit op 721, tegen 734 in mei.

Meer informatie over faillissementen van bedrijven en instellingen is opgenomen in het persbericht Recordaantal faillissementen in de eerste helft van 2013.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.