Weer minder vacatures

Eind maart 2013 stonden 97 duizend vacatures open. Het aantal vacatures nam de laatste twee jaar gestaag af. Dit kwam vooral door een kleinere vraag naar personeel uit het bedrijfsleven. Het aantal vacatures bij de overheid bleef tamelijk constant. Eind maart stonden bij particuliere bedrijven 89 duizend vacatures open en bij de overheid 7 duizend. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeneffecten.

Het aantal vacatures per duizend banen, de zogenaamde vacaturegraad, is een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. De vacaturegraad is iets opgelopen. In maart stonden op elke duizend banen 13 vacatures open. Eind december 2012 waren dit er 12.

De arbeidsmarkt was in het eerste kwartaal van 2013 minder dynamisch dan een jaar eerder. Er ontstonden 153 duizend vacatures. Dit zijn er 16 duizend minder dan een jaar eerder. Verder werden er in het eerste kwartaal 150 duizend vacatures vervuld. Dit zijn er 18 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2012.

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Vacature-indicator in juni wat verbeterd

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven. Deze indicator verbeterde van mei op juni iets. Ook in april en mei was er een lichte verbetering. Het percentage pessimisten onder de ondernemers is echter al ruim twee jaar hoger dan het percentage optimisten.           

Vacature-indicator

Vacature-indicator

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.

Meer informatie over de vacature-indicator is opgenomen in de methodebeschrijving.