Inflatie loopt op

De inflatie kwam in juni uit op 2,9 procent. In mei was de inflatie 2,8 procent. De stijging kwam vooral door de prijsontwikkeling van benzine. De prijsontwikkeling van voeding had een verlagend effect. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Inflatie

Inflatie

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

De Nederlandse inflatie volgens de HICP was in juni 3,2 procent. Dit is twee keer zo hoog als het gemiddelde in de eurozone. Eurostat, het Europees statistisch bureau, berekende voor de eurozone een inflatie van 1,6 procent in juni. Zowel in Nederland als in de eurozone loopt de inflatie op.

Inflatie volgens HICP

Inflatie volgens HICP

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.