Weinig handel met Kroatië

De Nederlandse goederenhandel met Kroatië is beperkt. Dit land treedt op 1 juli 2013 als 28-ste land toe tot de Europese Unie.

Klein aandeel

In 2012 bedroeg de waarde van de import uit Kroatië 114 miljoen euro. Dit is een importaandeel van 0,03 procent. Nederland exporteerde in 2012 voor 436 miljoen euro aan goederen naar Kroatië, een exportaandeel van 0,1 procent. Van de huidige EU-partners is alleen de goederenhandel met Malta kleiner.

Handel met Kroatië

Handel met Kroatië

Invoer voor een kwart geneesmiddelen

De invoerwaarde van goederen uit Kroatië was in 2012 met 22 procent gestegen ten op zichte van 2011. Geneesmiddelen worden het meest ingevoerd. Dit is een kwart van de invoer. Daarna volgt motorbenzine met een importaandeel van 15 procent. Verder levert Kroatië nog onder meer machines (vooral delen van elektrische transformatoren) en houten meubelen.

Machines en chemie bepalen beeld uitvoer

De waarde van de export naar Kroatië lag in 2012 2 procent lager dan in 2011. Bijna de helft van de uitvoer bestaat uit machines en chemie. In vergelijking met 2011 steeg de export van machines met 2 procent en van de chemie met 7 procent. Bij machines gaat het vooral om telefoons, computers, printers en onderdelen.

Goederenuitvoer naar Kroatië, 2012*

Goederenuitvoer naar Kroatië, 2012*

Wiel Packbier

Bronnen:

Downloads