Homoseksuelen

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de Veiligheidsmonitor (VM). Dit is een landelijke en jaarlijks terugkerende enquête onder Nederlanders van 15 jaar en ouder, waarin thema’s als leefbaarheid, veiligheid, slachtofferschap van criminaliteit, meningen over het functioneren van de politie en dergelijke worden onderzocht. In de VM 2012 is de respondenten voor het eerst gevraagd naar hun seksuele voorkeur op basis van onderstaande vraag:
Tot welke sekse voelt u zich aangetrokken?
We willen dit weten vanwege een mogelijk verband tussen seksuele voorkeur en slachtofferschap.
Zou u zeggen:
–  Dat u zich vooral / uitsluitend aangetrokken voelt tot mannen?
–  Dat u zich zowel tot mannen als tot vrouwen aangetrokken voelt?
–  Dat u zich vooral / uitsluitend aangetrokken voelt tot vrouwen?
–  Weet niet / anders
–  Geen antwoord

In combinatie met het geslacht van de respondent werd het kenmerk ‘seksuele geaardheid’ afgeleid. Bv. indien een man zegt dat hij zich vooral/uitsluitend aangetrokken voelt tot mannen, dan is zijn seksuele geaardheid ‘(primair) homo’.