Grotere voorraden gereed product

De voorraden gereed product van de ondernemers in de industrie waren in april 3,8 procent groter dan in april 2012. De toename is groter dan in maart, toen de ondernemers 2,4 procent meer voorraden aanhielden dan een jaar eerder. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Oordeel over voorraden in juni niet veranderd

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te klein (positief), normaal of te groot (negatief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

Het oordeel van de ondernemers over de voorraden veranderde in juni niet. Het aantal ondernemers dat de voorraden te groot vindt is echter al ruim twee jaar onafgebroken groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Oordeel voorraad gereed product industrie

Oordeel voorraad gereed product industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.