Conjunctuurbeeld onverminderd slecht

Het conjunctuurbeeld is eind juni even slecht als eind mei. Verbeteringen en verslechteringen in de Conjunctuurklok houden elkaar in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren ligt nog steeds in de fase van laagconjunctuur. Alle indicatoren in de Conjunctuurklok presteren onder hun langjarig gemiddelde.

De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal met 1,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2012 kromp de economie met 0,4 procent. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

De stemming onder consumenten verslechterde in juni, na drie maanden met een verbetering. De stemming van de ondernemers in de industrie veranderde weinig.

De industrie produceerde in april 1,9 procent minder dan een jaar eerder. Het volume van de uitvoer van goederen was 2,3 procent kleiner. Een exportkrimp in deze orde van grootte is na oktober 2011 niet meer voorgekomen. De bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa waren 9,9 procent lager dan in april 2012. Huishoudens besteedden 1,9 procent minder.

De kapitaalmarktrente was in mei 1,7 procent. Dit is even hoog als in april en maart. De inflatie bedroeg 2,8 procent. Bestaande koopwoningen waren 8,2 procent goedkoper dan in mei 2012. Fabrikanten in de industrie rekenden 1,5 procent minder voor hun producten dan een jaar eerder.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid steeg in mei verder naar 659 duizend. Het aantal banen daalde in het eerste kwartaal verder, net als het aantal vacatures en het aantal uren dat werd gewerkt voor uitzendbureaus.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.