Consumptie krimpt

Huishoudens hebben in april 1,9 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in april 2012. Hun bestedingen aan goederen en diensten zijn al bijna twee jaar vrijwel onafgebroken lager dan een jaar eerder. Ze gaven vooral minder uit aan duurzame goederen. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

De huishoudens gaven in april 9,6 procent minder uit aan duurzame goederen dan een jaar eerder. Ze besteedden vooral minder aan auto’s en woninginrichting. De consumptie van voedings- en genotmiddelen kromp met 2,2 procent. Aan diensten hebben huishoudens 0,3 procent minder besteed.

De Consumptieradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de consumptie door huishoudens gunstiger of minder gunstig zijn geworden, en welke factoren daar vooral aan hebben bijgedragen. In juni 2013 waren de omstandigheden voor de consumptie vrijwel even ongunstig als in mei.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.