Forse omzetdalingen in motor- en autobranche

In het eerste kwartaal van 2013 heeft de motor- en autobranche bijna 17 procent minder omgezet dan een jaar eerder. In omringende landen zijn vergelijkbare omzetontwikkelingen zichtbaar. Ondernemers in deze branche verwachten dat de krimp in het tweede kwartaal zal doorzetten.

Omzetdalingen over gehele linie

De afname van bijna 17 procent in het eerste kwartaal van 2013 is de grootste omzetdaling in de motor- en autobranche sinds het tweede kwartaal van 2009. Geen enkele bedrijfstak wist zich te onttrekken aan de malaise. De omzet van bedrijven actief in de handel in en reparatie van zowel personenauto’s als motorfietsen daalde stevig. Met respectievelijk 17 en bijna 20 procent was dit voor beide bedrijfstakken de grootste omzetdaling ooit door het CBS waargenomen. Ook importeurs van nieuwe personenauto’s moesten flink inleveren. Zij zagen hun opbrengsten afnemen met ruim 23 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Dalende omzetten in omringende landen

Ondanks uiteenlopende regelingen om autoverkopen te stimuleren, vertoonde de omzetontwikkeling in omringende landen de afgelopen jaren ongeveer eenzelfde patroon als in Nederland. Ook in België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg kromp de omzet in het afgelopen jaar. In 2011 wist de branche in deze landen, net als in Nederland, nog omzetgroei te realiseren.

Omzetontwikkeling motor- en autobranche, Nederland en omringende landen

Omzetontwikkeling motor- en autobranche, Nederland en omringende landen

Sombere verwachtingen

De belangrijkste reden voor de malaise in de branche is de daling van het aantal verkopen. In april 2013 gaf de helft van de ondervraagde bedrijven aan het meest last te ondervinden van een gebrek aan vraag. Dit is een ruime verdubbeling ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011.

De vooruitzichten zijn somber. Ondernemers verwachten dat de omzet in het tweede kwartaal verder zal afnemen. Zij houden daarnaast rekening met lagere verkoopprijzen en een afnemend personeelsbestand.

Belangrijkste belemmeringen motor- en autobranche

Belangrijkste belemmeringen motor- en autobranche

Niek Verbaan en Derk van Wijk

Bronnen: