Resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd

Het aantal jaren dat een persoon van 65 jaar naar verwachting nog zal leven, gegeven de sterfterisico’s die gelden voor alle afzonderlijke leeftijden in één bepaald jaar. De resterende levensverwachting is daarmee in feite een samenvattende sterftemaat voor het betreffende jaar.
Als een persoon een bepaalde leeftijd bereikt, is de resterende levensverwachting plus die leeftijd hoger dan de levensverwachting bij geboorte, omdat de kans om te overlijden vóór die leeftijd niet meer wordt meegenomen in de berekening van de resterende levensverwachting.
Terug naar artikel