Inflatie neemt toe

De inflatie bedroeg in mei 2,8 procent. In april was dit 2,6 procent. In maart en april was de inflatie nog afgenomen. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Inflatie

Inflatie

De stijging van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van benzine. De benzineprijzen waren weliswaar 1,9 procent lager dan een jaar eerder, maar de prijsdaling was kleiner dan in april (3,7 procent).

De prijsontwikkeling van voedingsmiddelen en vakanties in het buitenland had ook een opwaarts effect op de inflatie. Groenten en fruit waren een stuk duurder dan een jaar eerder. De prijsontwikkeling van telefoon- en internetdiensten had daarentegen een verlagend effect op de inflatie.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

De Nederlandse inflatie volgens de HICP was in mei 3,1 procent. Dit is 0,3 procentpunt hoger dan in april. Voor de eurozone berekende Eurostat, het Europees statistisch bureau, een inflatie van 1,4 procent in mei. In april bedroeg de inflatie in de eurozone 1,2 procent.

Inflatie volgens HICP

Inflatie volgens HICP

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Meer weten over inflatie? Bekijk het CBS-filmpje op YouTube.