Herziene versie: Voortdurende daling aantal uitzenduren

Dit is een aangepaste versie van het artikel dat op 31 mei om 9.30 uur is verschenen. Het hieronder vermelde bericht bevat de gecorrigeerde cijfers.

Het aantal uitzenduren in fase A daalde in het eerste kwartaal van 2013 met 3,2 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012. Het is het vierde kwartaal op rij met een daling. Het indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2010=100) kwam in het eerste kwartaal uit op 99,5. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeninvloeden.

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, uitzendbranche en uitzendkracht, gemakkelijker om het dienstverband te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde aantal uitzenduren in fase B en C was in het eerste kwartaal 1,6 procent groter dan in het vierde kwartaal van 2012. Het totaal aantal gewerkte uitzenduren daalde met 1,5 procent.

Niet alleen het aantal uitzenduren nam af. Ook de andere arbeidsmarktindicatoren verslechterden. De werkloosheid is in de eerste vijf maanden fors gestegen. Het aantal banen en het aantal vacatures daalde in het eerste kwartaal verder.

Uitzenduren fase A

Uitzenduren fase A
 
Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.