Veel stakingsdagen in 2012

In 2012 gingen in Nederland 219 duizend arbeidsdagen verloren. Dat is het hoogste aantal sinds 2002. Ruim de helft was het gevolg van de staking in de schoonmaaksector. Ook in het onderwijs werd er veel gestaakt.

Stakingsomvang varieert sterk van jaar op jaar

Elk jaar wordt er door werknemers gestaakt om tegemoetkoming aan gestelde eisen af te dwingen. In de periode 2002–2012 varieerde het aantal gestaakte dagen tussen 245 duizend in 2002 en 5 duizend in 2009. Met 219 duizend stakingsdagen is het aantal verloren arbeidsdagen in 2012 relatief hoog.

Verloren arbeidsdagen door stakingen

Verloren arbeidsdagen door stakingen

Veel stakingsdagen in de schoonmaak en het onderwijs

In Nederland waren er vorig jaar achttien stakingen. Het aantal stakingsdagen bij de schoonmakers en die bij de leraren waren verreweg het grootst.

Staking schoonmakers duurde vijftien weken

Bij de schoonmaakbedrijven, onderdeel van de bedrijfstak verhuur en overige zakelijke diensten, gingen 143 duizend arbeidsdagen verloren. Dat is meer dan de helft van alle stakingsdagen. In de schoonmaaksector werd gestaakt als gevolg van het vastlopen van het cao-overleg. Deze 15 weken durende staking resulteerde in een nieuwe cao.

In het onderwijs kwart van de stakingsdagen

Ook in het onderwijs werd veel gestaakt. Deze stakingen waren een protest tegen kabinetsplannen om het aantal lesuren in de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs op 1 040 uur te houden. Ook werd er geprotesteerd tegen bezuinigingen in het passend onderwijs. In het onderwijs gingen hierdoor in totaal 53 duizend arbeidsdagen verloren. Dat is bijna een kwart van alle stakingsdagen. In de industrie stond de teller in 2012 op 18 duizend arbeidsdagen waarop door stakingen niet gewerkt werd.

Verloren arbeidsdagen stakingen naar bedrijfstak, 2012

Verloren arbeidsdagen stakingen naar bedrijfstak, 2012

Dick ter Steege en Rob Kuijpers
 
Bron: StatLine,