Meer bedrijven zien winstgevendheid verslechteren

Het aantal niet-financiële bedrijven dat de winstgevendheid zag verslechteren, is in het eerste kwartaal van 2013 wederom toegenomen. Dit aantal is sinds medio 2009 niet meer zo groot geweest. In de afgelopen jaren liep de winst nagenoeg onafgebroken terug. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Langdurige afname

In het eerste kwartaal van dit jaar is de winstgevendheid bij een toenemend aantal ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven afgenomen. Sinds de start van deze enquête in 2008 is het aantal ondernemers met een verslechterde winstgevendheid nagenoeg elke meting groter dan de groep met een verbetering. In het eerste kwartaal van dit jaar zag slechts 8 procent van de bedrijven de winstgevendheid verbeteren, terwijl ruim 38 procent een verslechtering rapporteerde. Bij de rest van de bedrijven - ruim de helft - bleef het bedrijfsresultaat ongeveer gelijk aan dat in het vierde kwartaal van 2012. Het aantal bedrijven dat per saldo aangeeft dat de winstgevendheid is afgenomen, was in het eerste kwartaal het grootst sinds medio 2009.

Winstgevendheid ten opzichte van het voorafgaande kwartaal

Winstgevendheid ten opzichte van het voorafgaande kwartaal

Vrijwel alle sectoren minder rendabel

De druk op de winstgevendheid in het eerste kwartaal is zichtbaar in nagenoeg alle sectoren. In die sectoren daalden volgens de ondernemers ook de omzet en de werkgelegenheid. De enige sector waarin de winstgevendheid verbeterde was de delfstoffenwinning. Ook de omzet en de werkgelegenheid namen in deze sector toe. Het koude weer in het eerste kwartaal zorgde voor een hogere gasproductie.

In de bouw melden de meeste bedrijven een afname van de winstgevendheid. Per saldo had meer dan de helft van die bedrijven te maken met een teruglopend resultaat. Ook in de horeca was de terugval bij per saldo 40 procent bovengemiddeld. In de industrie was dit met per saldo 19 procent het kleinst. 

Omzet en winstgevendheid, eerste kwartaal 2013

Omzet en winstgevendheid, eerste kwartaal 2013

Michel van Kooten en Sidney Vergouw

Bron:  StatLine, Conjunctuurenquête