Verdere stijging werkloosheid

In april 2013 waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 650 duizend werklozen. Dit zijn er 7 duizend meer dan in maart. De werkloosheid loopt al sinds medio 2011 vrijwel onafgebroken op. De toename is in april kleiner dan in de voorgaande maanden.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd 
In april 2013 was 8,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Het percentage werkloze mannen was iets hoger dan het percentage werkloze vrouwen, 8,2 tegen 8,1. De jeugdwerkloosheid (15- tot 25-jarigen) bedroeg 16 procent.

Werkloze beroepsbevolking, seizoengecorrigeerd

Werkloze beroepsbevolking, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.