Iets minder faillissementen in april

In april 2013 zijn 682 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 28 minder dan in maart.

Het grootste aantal faillissementen werd uitgesproken in de bouw en in de handel. Het aantal was in beide branches wel kleiner dan in maart, vooral in de bouw. Desalniettemin was het aantal faillissementen in beide branches ook in april zeer hoog.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in april uit op 717, tegen 734 in maart. In maart bereikte het voortschrijdend driemaandsgemiddelde het hoogste niveau sinds de start van de reeks in 1981.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.