Bescheiden krimp economie

 • Economie krimpt in eerste kwartaal 0,1 procent t.o.v. kwartaal eerder
 • Ten opzichte van een jaar eerder:
  •        is de teruggang van de economie 1,7 procent;
  •        ligt de consumptie van huishoudens 2,1 procent lager;
  •        zijn de investeringen 11,6 procent lager;
  •        is de uitvoer 2,3 procent hoger;
  •        zijn er bijna 100 duizend banen minder

Volgens de eerste raming van het CBS is de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2013 met 0,1 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Het is daarmee het derde opeenvolgende kwartaal met krimp. In de voorafgaande kwartalen kromp de economie met achtereenvolgens 1,0 en 0,4 procent. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012 bedroeg de krimp 1,7 procent. In het eerste kwartaal van 2013 waren er twee werkdagen minder dan een jaar eerder.

Consumptie verder gekrompen

Huishoudens hebben in het eerste kwartaal 2,1 procent minder besteed dan een jaar eerder. De consumptie door huishoudens krimpt al twee jaar. Vooral de aanschaf van duurzame goederen loopt sterk terug. Ook in het eerste kwartaal werden veel minder auto’s, kledingstukken en meubelen gekocht dan een jaar eerder. Daarnaast liepen de uitgaven aan voedings- en genotmiddelen en diensten verder terug. Omdat het gemiddeld kouder was, werd er wel veel meer aardgas verbruikt.
De consumptie door de overheid kromp met 0,9 procent. De uitgaven aan het openbaar bestuur lopen de laatste drie jaar terug. De overheidsuitgaven aan de zorg stegen in het eerste kwartaal echter nog wel.

Investeringen fors omlaag

De investeringen in vaste activa zijn in het eerste kwartaal met 11,6 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. De investeringen lopen al vijf kwartalen op rij terug. De krimp in het eerste kwartaal was sterker dan in voorafgaande kwartalen en betrof bijna alle categorieën. Vooral de verkoop van personenwagens nam sterk af, door verhoging van de aanschafbelasting. Ook de investeringen in de bouw liepen verder terug.
Dit gold zowel voor woningen als bedrijfsgebouwen en grond-, weg- en waterbouwkundige werken. Daarnaast werden er in het eerste kwartaal minder machines en computers aangeschaft.

Lichte groei uitvoer

De uitvoer is in het eerste kwartaal met 2,3 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De uitvoer van Nederlandse goederen liep enigszins terug. In 2012 zat hier nog wel wat groei in. Dat deze uitvoer in het eerste kwartaal terugliep, komt doordat de buitenlandse vraag naar industriële producten afnam, vooral die naar metaal en transportmiddelen. De wederuitvoer groeide in het eerste kwartaal met 4,4 procent. Deze stijging was lager dan die in voorafgaande kwartalen. Door de krimp van de consumptie en de investeringen, alsmede de matige groei van de wederuitvoer, groeide de invoer nauwelijks.

Sterke krimp bouw en industrie

Veel bedrijfstakken voelen de aanhoudende laagconjunctuur en hebben te maken met langdurige krimp. De invloed is het grootst in de bouw. In het eerste kwartaal lag de bouwproductie 11,6 procent lager dan een jaar eerder. De industriële productie nam in het eerste kwartaal af met 4,5 procent. In de voorafgaande kwartalen was de krimp van de industrie veel bescheidener. Ook in de handel was de krimp in het eerste kwartaal hoger dan in voorafgaande kwartalen. De delfstoffenwinning groeide wel sterk door het hogere binnenlandse verbruik van aardgas en door een hogere export.

Forse afname werkgelegenheid

In het eerste kwartaal van 2013 waren er 99 duizend banen van werknemers minder dan in hetzelfde kwartaal van 2012. Dit is een daling van 1,3 procent. Het is de grootste daling sinds het eerste kwartaal van 2010. Alle bedrijfstakken hadden in het eerste kwartaal te maken met banenkrimp. Voor het eerst in jaren ligt ook het aantal werknemersbanen in de zorg lager dan een jaar eerder. De afname van het aantal banen van werknemers was met 26 duizend het grootst in de bouwnijverheid.
Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden ligt het aantal banen 34 duizend lager dan een kwartaal eerder. Dit is een daling van 0,4 procent. De afgelopen drie jaar is de procentuele afname van het aantal banen binnen één kwartaal nog niet zo hoog geweest.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.