Energieverbruik

Het gaat hier in overeenstemming met de Europese Richtlijn voor Hernieuwbare Energie uit 2009 om het energetisch eindverbruik van energie. Dit is het door gebruik opmaken van energie voor verwarming, verlichting of als krachtbron voor auto’s, machines en andere apparaten. Het niet-energetisch eindverbruik is het gebruiken van een energiedrager voor het maken van een product dat geen energiedrager is. Hierbij blijft de voor het productieproces gebruikte energie in het product aanwezig.
Voorbeelden van energetisch eindverbruik zijn het verbranden van aardgas in een warmteketel, het verbruik van elektriciteit door huishoudens en het verbruik van motorbrandstoffen voor vervoer.