Biobrandstoffen voor vervoer

Leveranciers van benzine en diesel zijn verplicht om een deel van de op de markt gebrachte benzine en diesel uit hernieuwbare energie te laten bestaan. In de praktijk gebeurt dat vooral door bijmenging van biobrandstoffen in gewone benzine en diesel. Uit de CBS-cijfers over biobrandstoffen in dit artikel is niet af te leiden of de leveranciers voldaan hebben aan deze bijmengplicht.