Daling bouwsom nieuwe ontwerpopdrachten houdt aan

De totale waarde van door architecten ontvangen nieuwe ontwerpopdrachten daalde in 2012 met bijna 15 procent vergeleken met 2011. Inmiddels ligt de waarde van de bouwsom bijna 70 procent onder het niveau van 2007.

Grootste daling opdrachten voor nieuwe woningen

De waarde van de nieuwe opdrachten in de totale woningbouw nam met bijna 20 procent af. De grootste daling deed zich voor bij opdrachten voor nieuwbouw van woningen. De waarde van deze opdrachten daalde in 2012 met ruim 23 procent. Een klein lichtpuntje vormde de markt voor renovatie en herstel van woningen. De waarde van deze nieuwe ontwerpopdrachten steeg met bijna 7 procent.

Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachten van architecten, woningen

Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachten van architecten, woningen

Markt voor utiliteitsbouwwerken minder hard getroffen

De markt voor utiliteitsbouwwerken, zoals kantoren, ziekenhuizen en bedrijfshallen, is in 2012 minder hard getroffen dan de woningbouw, maar staat ook in de rode cijfers. In 2012 daalde de waarde van opdrachten in de utiliteitsbranche met bijna 11 procent. De waarde van de opdrachten voor renovatie en het herstel van bedrijfsgebouwen nam met bijna 21 procent af, de opdrachten voor nieuwbouw van bedrijfsgebouwen vielen met bijna 6 procent relatief beperkt terug.

Ontwerpopdrachten voor architecten staan aan het begin van de bouwcyclus en zijn een belangrijke indicator voor toekomstige bouwactiviteiten.

Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachten van architecten, utiliteitsgebouwen

Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachten van architecten, utiliteitsgebouwen

Joren Swart en Ron Duijkers

Bron: StatLine, Bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten