Conjunctuurbeeld onverminderd slecht

Het conjunctuurbeeld is eind april nagenoeg even slecht als eind maart. De conjunctuurklok toont evenveel verslechteringen als verbeteringen. Het zwaartepunt van de indicatoren ligt diep in de fase van laagconjunctuur. Op de uitvoer na presteren alle indicatoren in de Conjunctuurklok onder hun langjarig gemiddelde.

De Nederlandse economie kromp in het vierde kwartaal met 1,2 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Vergeleken met het derde kwartaal kromp de economie met 0,4 procent. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

In april waren de consumenten minder somber dan in maart. De ondernemers in de industrie waren daarentegen iets pessimistischer dan een maand eerder.

De productie van de Nederlandse industrie kromp in februari met bijna 2 procent. Het volume van de uitvoer van goederen was 3 procent groter dan een jaar eerder. Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was daarentegen bijna 15 procent kleiner. Huishoudens besteedden 2,2 procent minder dan in februari 2012.

De kapitaalmarktrente daalde in maart en kwam uit op 1,7 procent. De inflatie bedroeg 2,9 procent. Bestaande koopwoningen waren in maart 7,0 procent goedkoper dan in maart 2012. Fabrikanten in de industrie rekenden in 0,9 procent minder voor hun producten dan een jaar eerder.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid liep in maart op naar 643 duizend. Het aantal banen daalde in het vierde kwartaal verder, net als het aantal vacatures. Er werden ook minder uren gewerkt voor uitzendbureaus.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.