Opnieuw forse krimp bedrijfsinvesteringen

In februari was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa bijna 15 procent kleiner dan in februari 2012. Daarmee was de krimp iets groter dan in januari, toen de bedrijfsinvesteringen 14 procent lager waren dan een jaar eerder.

Dat de krimp in februari iets groter was dan in januari, hangt samen met het werkdagpatroon. Februari telde in 2013 een werkdag minder dan in 2012. Januari had in 2013 evenveel werkdagen als een jaar eerder.

Zowel in januari als in februari krompen vooral de investeringen in bouwwerken en vervoermiddelen fors. Wat betreft de vervoermiddelen hangt dat samen met een verandering van de belastingwetgeving. Per 1 januari werden de CO2-grenzen die gelden voor de bpm en de bijtelling voor personenauto’s van de zaak verder aangescherpt. Hierom besloten veel ondernemers nog voor 1 januari een auto aan te schaffen.

De Investeringsradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse investeringen gunstiger of minder gunstig zijn geworden, en welke factoren daar vooral aan hebben bijgedragen. Volgens de Investeringsradar van april 2013 zijn de omstandigheden voor de investeringen weinig veranderd.

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.