Gescheiden ouders

Ouders die in het geboortejaar van het kind op hetzelfde adres woonden, en ten tijde van de afname van de Cito-eindtoets niet meer, volgens de inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De gegevens komen uit het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS. De onderzochte groep bestond uit ruim 128 duizend kinderen die in schooljaar 2010/’11 de Eindtoets Basisonderwijs van Cito hebben gedaan. Hiervan had 16 procent gescheiden ouders. Negen op de tien kinderen van gescheiden ouders woonden bij de moeder, al dan niet samen met een nieuwe partner van de moeder (stiefvader). De rest woonde bij de vader, al dan niet met een stiefmoeder. Kinderen die afwisselend bij de vader en bij de moeder wonen, (co-ouderschap) staan in de GBA geregistreerd bij slechts één van de twee ouders. Co-ouderschap is in dit onderzoek dus niet apart onderscheiden.