Citoscore

De standaardscore van de Eindtoets Basisonderwijs van Cito die in groep 8 is afgenomen in schooljaar 2010/’11. Deze score loopt van 501 tot 550 en geeft een advies voor het schooltype, waarbij in 2010/’11 gold:

- 501-523: vmbo-bb
- 524-528: vmbo-kb
- 529-536: vmbo-gt
- 537-544: havo
- 545-550: vwo